It got easier

Het is mij al eerder aangeraden om de scènes voor Invictus Writers in mijn eigen taal te schrijven. Maar als een koppige Nederlandse besloot ik dat niet te doen, aangezien dat veel meer tijd zou kosten.

Zoals ik eerder op deze website al aangaf, had ik het moeilijk met de lessen en het schrijven van de scènes. Vandaag gaf Brad mij in klas ook het advies om in het Nederlands te schrijven.

Na mijn laatste les besloot ik het maar te proberen, aangezien ik nog steeds worstelde met mijn verhaal. Ik begon niet met het schrijven van een scene, maar met gedachtes die rondspookte in mijn hoofd. Ik bleef schrijven, alweer.

Daarna begon ik met het schrijven van een scene in mijn taal en, zoals altijd, had Brad gelijk. Het is makkelijker om gedachtes en gebeurtenissen in je moedertaal te schrijven. Desondanks blijft het moeilijk, aangezien ik nu zoveel Engels praat. Ik weet sommige Engelse woorden niet, maar de Nederlandse woorden beginnen nu ook weg te raken.

Oei, wait. The blogpost shouldn’t be in Dutch. Stupid.

( Brad was right in class. It’s easier to write your thoughts and feelings in your mothertongue. Especially writing down moments in the language it happened. )

Ed Note: I used Google Translate so that I could read everything that Christy wrote. It’s not a perfect translation, but in English:

It’s me already recommended the scenes for Invictus Writers in my own language to write. But as a stubborn Dutch I decided not to do that, because that would take much more time.

As I have said before on this site, I had problems with the lessons and writing the scenes. Today Brad gave me in class also advised to write in Dutch.

After my last class, I decided to try it, since I still struggled with my story. I started with writing a scene, but with thoughts that haunted in my head. I continued to write, again.

Then I started writing a scene in my language and, as always, Brad was right. It is easier to thoughts and events in your native language to write. Nevertheless, it remains difficult, as I now speak much English. I know some English words, but the Dutch words start now to get away.